Máy buộc dây PE, máy quấn dây nilon tự động

Liên hệ

Ứng dụng: máy buộc dây PE được sử dụng để buộc các sản phẩm như báo, sách, hộp carton, quần áo, thực phẩm, hóa chất và các bao bì khác để thuận tiện cho việc xếp dỡ và vận chuyển