Máy chiết rót kem, máy chiết cao đặc bán tự động 10-100ml

Liên hệ

1. Phạm vi thể tích chiết rót: 10 – 100mL

2. Tốc độ chiết rót: 5 – 25 chai / phút

3. Độ chính xác : ± 1%

4. Phễu: 30L

5. Đường kính vòi chiết: 8mm