Máy tách nang thu hồi bột thuốc

Liên hệ

Máy tách nang lấy bột tự động được thiết kế để tự động loại bỏ nắp và tách viên nang cứng không đạt chất lượng với bột để tái chế bột và nang